Avaleht-uudised   Külalisteraamat   Valla ajaleht   Lingid   Teabenõue   Kontakt           


ÜLDINFO
VALLA KAART
VALD TUNNUSTAB
KÜLAD
VALITSEMINE
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
TÖÖPAKKUMISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM

Külalisteraamat

Sinu nimi: Sinu e-post: (vabatahtlik)

anonüümne:
postitatud: 18.07.2016 18:07 vasta viitega
18.07.2016 18:07:20 - wrote :
Tere.  Lastega pere sooviks maja. Mul selline küsimus, et ega kellelgi pole või ei tea kas on kuskil Tõstamaal keegi kes müüks oma vana maja eraisiku järelmaksu peale. Seisukord pole oluline, kuid hin ...
Võib ka üürida. 
m:
postitatud: 16.07.2016 20:08 vasta viitega
16.07.2016 20:08:38 - wrote :
Müüa Tõstamaal talumaja.Tel.58727557
! :
postitatud: 11.07.2016 00:33 vasta viitega
11.07.2016 0:33:43 - wrote :
Tere.  Lastega pere sooviks maja. 
Mul selline küsimus, et ega kellelgi pole või ei tea kas on kuskil Tõstamaal keegi kes müüks oma vana maja eraisiku järelmaksu peale. Seisukord pole oluline, kuid hind võiks jääda mõistlikuse piiridesse. Ja kinnisvara haidega ei suuda võidelda. Tel. 56744481
Madis Veskimägi:
postitatud: 21.06.2016 20:39 vasta viitega
21.06.2016 20:39:10 - wrote :

Tere Tõstamaa rahvas ja meie sõbrad ning ka patsiendid !

Tänan toetuse eest ja valmisoleku eest koguda allkirju seoses tervisekeskuse röntgeniaparaadi küsimuses. Asi ei puuduta ainult Tõstamaad, vaid kogu Eesti meditsiinikorraldust. Tegin pikema selgitava pöördumise. Vt allpool. Kui on soovi kõigega lähemalt tutvuda, ütelda oma arvamuse ja ehk ka toetuse, siis seda saab teha minu FB lehel. https://www.facebook.com/madis.veskimagi

Olge terved ja mõõdukus kõiges seoses läheneva jaanimisega !

Madis Veskimägi

PÖÖRDUMINE: LUGUPEETUD VALLAELANIKUD JA MEIE KÜLALISED !


1.JUUNIL 2016 ÜHENDATI EELNEVA HOIATUSETA LAHTI JA PITSEERITI TÕSTAMAA TERVISEKESKUSE RÖNTGENISEADE  PÄRNU KESKKONNAINSPEKTSIOONI INSPEKTORITE JA AS SEMETRON TEHNIKU POOLT. PÕHJUS- EI OLE KEHTIVAT KIIRGUSTEGEVUSLUBA!


RÖNTGENSEADE ON TÕSTAMAA TERVISEKESKUSES TÖÖTANUD 20 AASTAT, SENI ON ÕNNESTUNUD KIIRGUSTEGEVUSLOA PIKENDAMINE, NÕUDED RUUMILE, RÖNTGENSEADME KONTROLLILE JA KOOLITUSELE ON TÄIDETUD.  TEHTUD ON U.10 000 UURINGUT. VAJADUSEL VAATAB PILDID ÜLE RADIOLOOG (RÖNTGENIARST), ALATES 2016 a. ALGUSEST ON SEE VÄGA LIHTNE- KÕIK UURINGUD ARHIVEERITAKSE DIGITALSELT PILDIPANGAS. NEID SAAVAD VAADATA VAJADUSEL KÕIK ARSTID. AVASTATUD ON PALJU HAIGUSEID JA VIGASTUSI NING MÄÄRATUD VASTAV RAVI, PAIGALDATUD NIHESTUSED, LUUMURRUD, EEMALDATUD VÕÕRKEHAD  VÕI PATSIENT ON VAJADUSEL SUUNATUD EDASI. ÜLIKOOLI ARSTIÕPPE RAAMES OMANDATUD TEADMISED MEDITSIINIFÜÜSIKAST, ANATOOMIAST, FÜSIOLOOGIAST JA RADIOLOOGIAST VÕIMALDAVAD KA TÖÖD RÖNTGENSEADMEGA. TAVALISELT TÖÖTAVAD RÖNTGENSEADMEGA MEDITSIINIKOOLI ETTEVALMISTUSEGA MEEDIKUD. PALVED MEDITSIINIKOOLIDELE LÄBIDA KOOLITUS JA SAADA TUNNISTUS LIHTRÖNTGENOGRAMMIDE TEGEMISEKS („PABER“) ON JÄÄNUD VASTUSETA.


AASTATEL 2013-2015 MENETLETI KIIRGUSTEGEVUSLOA TAOTLUST, KUID SEDA EI VÄLJASTATUD. SEADME JA UURINGUTE KVALITEEDI NING RUUMIDE POOLEST ON KÕIK KORRAS. PÕHJUS- TERVISHOIUKORRALDUSE SEADUSE MUUDATUS,  ÜLDARSTIABI TEGEVUSLUBA OMAV RAVIASUTUS EI SAAGI OSUTADA ERIARSTIABI VALDKONDA KUULUVAT RÖNTGENITEENUST. LÄHTUDES PATSIENDI HUVIDEST VÕTSIN RISKI JA TEOSTASIN VAJADUSEL UURINGUD, OLLES SEEJUURES SISULISELT KRIMINAALKURJATEGIJA. SAMAL AJAL PÜÜDSIN LEIDA JURIIDILISELT KORREKTSEID SKEEME TÖÖ JÄTKAMISEKS. KÕIK SEE NÕUAB AEGA JA SEDA MILLEGI MUU ARVELT (PERE, ENESETÄIENDUS, KIRJUTAMINE JA LOOMING)


 


EESTIS JUHIB MEDITSIINI ÄRI JA TURUREEGLID, MITTE VAJADUS EGA MÕISTUSPÄRASUS. MEDITSIINI ESMATASANDIL, PEREARSTIKESKUSTEL EI OLE ÕIGUS ISESEISVALT TEOSTADA ERINEVAID RADIOLOOGILISI UURINGUID, NEID PEAB OSTMA HAIGLATELT, PATSIENTIDEL ON LIHTSAM PÖÖRDUDA KUHUGI MUJALE (EMO, ERIARSTI VASTUVÕTT). TULEMUS- ÜLIPIKAD OOTEAJAD, EMO ÜLEKOORMATUS MITTEERAKORRALISTE HAIGETEGA, ERIARSTI VASTUVÕTTUDEL ON 2/3 HAIGETEST, KELLE MURE ON LAHENDATAV PEREARSTIMEESKONNA POOLT. ÜHEKS KAUDSEKS TAGAJÄRJEKS ON KA MEEDIKUTE LAHKUMINE EESTIST NORMAALSE TÖÖKORRALDUSEGA RIIKIDESSE.


EELKIRJELDATU EI PUUDUTA VAID TÕSTAMAAD. PÄRNU PIIRKONNA NÄITEL ON SULETUD RÖNTGENIKABINETID VÄNDRAS, KILINGI- NÕMMES, PÄRNU-JAAGUPIS JA LIHULAS. IGA PÄEV SÕIDAB MAAKONNAKESKUSESSE SADAKOND PATSIENTI, SAGELI KOOS SAATJAGA. SEE NÕUAB HAIGELT PIISAVALT HEAD TERVIST, RAHA TRANSPORDIKS, SAATJATEL AJALEIDMIST SAGELI OMA TÖÖ ARVELT.  EESTIS ON VÄIKELINNADE PEREARSTIDE RAVIASUTUSI, KUS ON LOOBUTUD OMA DIANGOSTIKAST VÕI LEITUD MUUD SKEEMID.


PEAN ÕIGEKS TERVISHOIUKORRALDUSE SEADUSE MUUDATUST NII, ET PEREARSTIDE RAVIASUTUSTEL OLEKS VÕIMALIK OMA SEADUSLIK RÖNTGEN JA ULTRAHELIDIAGNOSTIKA,  EELDUSEKS TÖÖKORRAS APARATUUR, SELLE REGULAARNE KONTROLL, RUUMINÕUETE TÄITMINE, RADIOLOOGI HINNANG, PEREARSTI MEESKONNALE KOOLITUSKAVA KOOSTAMINE JA SELLE LÄBIMINE, PÄDEVUSE TUNNISTAMINE.


KUI PEATE SEDA NÕUDMIST ÕIGEKS, SIIS PALUN KINNITAGE SEDA OMA NIME JA ALLKIRJAGA


MADIS VESKIMÄGI, 21.06.2016


Sillametsa Talu teatab::
postitatud: 21.06.2016 16:38 vasta viitega
21.06.2016 16:38:13 - wrote :
Jaanipäeva puhul Taimeaed Tõstamaa alevis avatud ka kolmapäeval, 22 juunil kell10-19.
Värsket KURKI müüa piiramatus koguses!
anonüümne:
postitatud: 16.06.2016 11:56 vasta viitega
16.06.2016 11:56:34 - wrote :
Sooviks üürida 2-3 toalist korterit Tõstamaa alevikus.
e-post: elpintor.ou@gmail.com
Madis Veskimägi:
postitatud: 11.06.2016 11:53 vasta viitega
11.06.2016 11:53:13 - wrote :

Tere Tõstamaa rahvas ja Tõstamaa sõbrad !

Tänavu toimus Tõstamaa XX solistide konkurss. Nagu ikka olin kutsutud seda "purki panema". Koos Kevin Päästeliga panimegi. Tuli välja selline, siin on link https://www.youtube.com/watch?v=JFNQf60zOiU

Meie tublid laululapsed said selle DVD-na 1 kuu eest. Youtube lingi teen avalikuks aga täna.

Head vaatamist !

Madis Veskimägi

Elanik:
postitatud: 05.06.2016 20:53 vasta viitega
5.06.2016 20:53:41 - wrote :
Millal toimub Tõstamaal Jaanitule tegemine ja pidu?
Peeter Sahtel:
postitatud: 02.06.2016 14:22 vasta viitega
2.06.2016 14:22:50 - wrote :
Kuivõrd olen liini nr. 64  s.o Pärnu-Tõstamaa- Tõhela- Kiraste kokkupuutunud siis jagaksin veidi teavet selles segases loos. Kindlasti ei ole see aga ametlik teave (see jäägu ikka asjameeste  avaldada). Selle tevituse aluseks on juhtdele jagatud liinigraafikud. Liinid jagunevad veel mitmeks osaks:1). nr. 64-01 Tõstamaa- Alu -Kiraste  toimub tööpäevadel ,Väljub tõstamaalt 7.00. Alult läbisõit ainult eelneval tellimisel või siis olles bussijaamas enne väljumist. 2). nr64-05 Tõstamaa- Kiraste toimub laupäev, pühapäev ja riiklikel pühadel. Väljub Tõstamaalt  ainult ettetellimisel. NB! ettetellimisel. 3).nr. 64-03 Kiraste -Tõhela- Tõstamaa- Pärnu. Kiraest väljub 7.30 tööpäevadel. Laupäev, pühapäev ja riiklikel pühadel ainult ettetlellimisel. Kui Tõhela poolt tellimisi ei ole alustab liin tööd Tõstamaalt 8.00. 4). 64-02 Pärnu -Tõstamaa- Tõhela- Kiraste. Väljub Pärnust 17.30 iga päev. Siin paluks tähelepanu! Kui Tõstamaalt edasi puuduvad reisijad, pole tellimisi, peatuses pole Tõhela reisi soovijaid siis buss lõpetab töö Tõstamaal. Seda peavad arvestama mõisa juurest kui ka Tõhelast tagasi või seal vahel sõita soovijad . Sisuliselt on tark tegu õhtu Tõhelast Tõstamaa poole rännata soovijal sellest teada anda numbril 5074267 või siis bussijuhile. Täpsustuseks olgu teada, et hommikused sõidusoovid oleks dispetseril tead eelneval õhtu kell19.00-ks. Nende muudaduste eesmärk on - vältida tühisõite. Juhtidele on kohustuseks pandud. et kõik reisijad peavad saama teenendatud. Lisaks veel anüümne 2-le , teile osaks saanud veidi negatiivse varjundiga suhtuminel ei ole Hansaliinides kombeks . Kõigi kolleegide nimel, vabandus. Oleme ju kõik inimesed ja dispetseritel on hommikune aeg väga pingeline. 
anonüümne 2:
postitatud: 02.06.2016 11:38 vasta viitega
2.06.2016 11:38:42 - wrote :
"Hansaliinid on ainult vedajad, nemad ei peagi infot jagama", sain vastuseks kui uurisin hommikul dišpetserilt, täpsemat infot ja kurtsin, et Tõhela liini muudatuste kohta pole ametlikku teavet avaldatud. Praegu on kõik jutt tasemel "naised saunas rääkisid". Paistab, et peagi on see ainult õpilasliin. 
anonüümne:
postitatud: 02.06.2016 09:52 vasta viitega
2.06.2016 9:52:41 - wrote :
Bussiliikluses küll need uued kellaajad on laest võetud ja läbi mõtlemata.Linna läbi Pootsi oli suureks üllatuseks viimanegi muudatus,kui buss keeras Kavaru poole,linna aga jõuab 15 minutit hiljem.Peatustes mitte mingisugust infot selle kohta.Ka pühapäeviti ja pühade ajal pole enam võimalik kell 9 linna saada,varem sai vähemalt Varbla bussiga Tõstamaale ja sealt edasi Tõhela bussile.Ju siis pole kohalike inimeste heaolu nii tähtis.Arvamust pole küll siinsetelt inimestelt küsitud.
TR:
postitatud: 01.06.2016 15:23 vasta viitega
1.06.2016 15:23:39 - wrote :

Eelmises kirjutises haldusreform ja transpordikeskuse korraldatav bussiliiklus pisut segi. Tõstamaa-Tõhela liini Alu küla läbival osal ja laupäeviti-pühapäeviti-riiklikel pühadel tervel liinil kasutajaid väga harva, pikki perioode buss sõitjateta. Sellest tulenevalt, kui keegi soovib sõita läbi Alu küla või kasutada Tõhela liini L, P ja riiklikel pühadel, vaja sellest teatada Hansaliinide telef. 5074267. Kui sõitja juba bussis või ootab Tõstamaa peatuses, pole teatada vaja. Selline süsteem töötab mitmel pool, meil Värati liinil.

Haldusreformi osas ei jaga arvamust, et pole vaja mõelda, vaid ära teha ja siis vaadata, mis välja tuli. Täna osaletakse läbirääkimistel Pärnuga, oleme saanud kutse läbirääkimisteks Lihula-Varbla-Hanila-Koongaga, kus osalemise otsustab volikogu. Kui riigikogu saab seaduse vastu võetud ja läbirääkimiste tulemused ning meie võimalused teada, vaja otsustada ikkagi läbimõeldult. Haldusreform:
postitatud: 01.06.2016 08:56 vasta viitega
1.06.2016 8:56:41 - wrote :
Minust küll räägitakse aga seni tegusi ei ole siin Tõstamaa kandis eriti nagu näha.Siis alustuseks peaks reformima ühistransporti. Nimelt Tõhelast ja Tõhelasse saate alates 05. juunist liinibussiga ettehelistamisega ehk selgemalt öelduna, ettetellimisega. Ääremaa. mis parata. Kuidas ja mismoodi asi tegelikult toimima peaks ei oska haldusreform öelda (ja kas see tema asi on nagu muugi).Loodan siiski, et mõni asjaomasem või targem inimene oskab asja ehk täpsemalt  selgitada. Haldusreformi asi ei ole mõelda, vaid lihtsalt ära teha. küll aeg annab arutust ja siis on juba teised ajad..
Ingmar:
postitatud: 30.05.2016 21:41 vasta viitega
30.05.2016 21:41:35 - wrote :
Kas möödunud aastal Pootsi laadal käisid? Kui jah, siis vaata, kas jäid ka kaamerasilmale ette. :)
https://www.youtube.com/watch?v=QopN5jolFoU&feature=youtu.be
Karin Vääna:
postitatud: 28.05.2016 16:07 vasta viitega
28.05.2016 16:07:58 - wrote :
Tänan tähelepanelikke elamine. Ratas leitud


Karin Vääna:
postitatud: 28.05.2016 09:15 vasta viitega
28.05.2016 9:15:23 - wrote :
Infot ratta kohta ootan telefonil 56887299(ratas on metallikhalli värvi kirjad punase mustaga, katkine sadul, ilma porilaudateta, üsna väsinud moega)

Karin Vääna:
postitatud: 28.05.2016 09:11 vasta viitega
28.05.2016 9:11:15 - wrote :
Hea inimene, kes sa laenasid minu maastikuratta TREK 810 Tõstamaa vallavalitsuse rattahoidlast, ole hea ja too see sinna tagasi.
Omavalitsuse reform:
postitatud: 22.05.2016 20:48 vasta viitega
22.05.2016 20:48:46 - wrote :
Huvitav,miks pole Tõstamaa teinud ettepanekut Varblale ühinemiseks.
Vajalikku rahvaarvu täis ei tuleks,aga õiges suunas liikumine ikka.
Ei kujuta ette,kes oleks Tõstamaale parem partner.
Vabalt võiks teha tehingu,Vallavalitsus Varblasse,kool Tõstamaale.


spordihuviline:
postitatud: 22.05.2016 20:05 vasta viitega
22.05.2016 20:05:38 - wrote :
Vägev!!! Liina Laasmaalt uus Eesti rekord ja Riosse minek :-) Väga tubli! Jätkuvat edu!
http://sport.postimees.ee/3703795/super-liina-laasma-taitis-rio-olumpianormi-ja-uuendas-ka-eesti-rekordit
anonüümne:
postitatud: 17.05.2016 05:59 vasta viitega
17.05.2016 5:59:20 - wrote :
Tublide laste kasvatamine on küll rohkem tema naise teene,seega siis vapimärk hoopis abikaasale.Ilma naljata.
Vapimärgi saab iga aasta ju kaks inimest.
Seega siis järgmine kord Kalju ja ta abikaasa.
Sillametsa Talu teatab::
postitatud: 15.05.2016 12:52 vasta viitega
15.05.2016 12:52:53 - wrote :
Suvehooaeg on avatud!
Taimeaias müügil esimesed VÄRSKED KURGID!
Samas heas valikus suvelilli, ampleid, maasikataimi ja palju muudki.
Vaadake ka meie kodulehte: http://sillametsa.eu/suvelilled
anonüümne:
postitatud: 14.05.2016 15:20 vasta viitega
14.05.2016 15:20:09 - wrote :
Tublide laste kasvatamine on küll rohkem tema naise teene,seega siis vapimärk hoopis abikaasale.Ilma naljata.
anonüümne:
postitatud: 14.05.2016 07:06 vasta viitega
14.05.2016 7:06:56 - wrote :
Kas telestaar Kalju saab järgmesl aastal vallavapimärgi?Võiks ju.78
Ja võikski,ilma naljata.
Ta on hulga tublisi lapsi üles kasvatanud ja see on rohkem väärt kui nii mõnegi saaini vapimärgi saanud toimetused.
Ettepanija:
postitatud: 10.05.2016 11:50 vasta viitega
10.05.2016 11:50:08 - wrote :
Kas telestaar Kalju saab järgmesl aastal vallavapimärgi?
Võiks ju.
spordihuviline:
postitatud: 02.05.2016 09:09 vasta viitega
2.05.2016 9:09:04 - wrote :
kooli staadioni on tuhninud sead ,mootorsõidukiga...
L.K.:
postitatud: 29.04.2016 22:37 vasta viitega
29.04.2016 22:37:28 - wrote :
Küla Kell, selline kommentaar on ebaviisakas ja inetu. Kui kellelegi on kurja tehtud, siis on selline iroonia tõeliselt pahatahtlik ja näitab ainult harimatust.
Küla Kell:
postitatud: 29.04.2016 12:36 vasta viitega
29.04.2016 12:36:34 - wrote :
Kolmapäeval kella 7 ajal avastati, et Tõstamaa vallas Lõuka külas on hoovist varastatud sõiduauto Opel. Kahju on 700 eurot.
Nii kirjutab Pärnu Postimees.
Tea kas kodanik Karu on oma masina kusagile unustanud ja nüüd ei suuda meenutada.
vihmamees:
postitatud: 26.04.2016 07:48 vasta viitega
26.04.2016 7:48:03 - wrote :
kiitus jüriööjooksu korraldajatele ja eriti jooksjatele!
TR:
postitatud: 21.04.2016 13:42 vasta viitega
21.04.2016 13:42:07 - wrote :
Nagu kuulutustel ja ka kodulehe esilehel väljas, toimub Jüriöö jooks LAUPÄEVAL, 23. APRILLIL . Kuupäeva muutumise põhjus, et suur osa kooliõpilasi reedel külas sõpruskoolil Lätis ja ilma koolita pole jooksu mõistlik korraldada. 
anonüümne:
postitatud: 20.04.2016 20:51 vasta viitega
20.04.2016 20:51:36 - wrote :
Selline küsimus millal siis ikkagi toimub jüriöö jooks kas 22 või 23 aprill,kuna vallalehes oli 22aprill ja plakati peal oli 23 aprill
TR:
postitatud: 18.04.2016 19:02 vasta viitega
18.04.2016 19:02:55 - wrote :
Mõisakontserte mõttekas/võimalik korraldada kui huvilisi vähemalt 100 . Kahjuks jäi ka ka Tõnis Mägi kontsert alla publiku miinimumkünnise. Tänud neile 90-le inimesele, kes tulid kontserdielamusest osa saama.
Fotograaf:
postitatud: 18.04.2016 15:30 vasta viitega
18.04.2016 15:30:02 - wrote :
kõiki külastajaid, kes Taimeaia esimese päeva nii meeldivaks ja toredaks ürituseks kujundasid.Aia väravad on avatud kõigile neljapäevast pühapäevani kell 10 kuni 16.Olete alati sinna oodatud külalised ...
Taimeaia avamise galeriile viitava lingi leiab Sillametsa Talu kodulehe www.sillametsa.eu.
Sillametsa Talu tänab :
postitatud: 18.04.2016 08:22 vasta viitega
18.04.2016 8:22:23 - wrote :
kõiki külastajaid, kes Taimeaia esimese päeva nii meeldivaks ja toredaks ürituseks kujundasid.
Aia väravad on avatud kõigile neljapäevast pühapäevani kell 10 kuni 16.
Olete alati sinna oodatud külalised!
anonüümne:
postitatud: 16.04.2016 11:24 vasta viitega
16.04.2016 11:24:09 - wrote :
See tähendab,et töötajad teevad tööd teeninduskultuurita.
EK:
postitatud: 16.04.2016 08:50 vasta viitega
16.04.2016 8:50:31 - wrote :
miks Tõstamaa bensiinijaam ilma igasuguse selgituseta 16.04.16 kell 8.45 kinni on?
Joogalaager:
postitatud: 09.04.2016 12:33 vasta viitega
9.04.2016 12:33:24 - wrote :
On veel mõned vabad kohad joogalaagrisse. Mis tomub 29.04-01.05 Tõstamaal. Õpetaja on Tallinnast- Milda Maria Trinskyte.
Orjenteeruv ajakava:
Reedel kell 17.00-20.00
Laupäeval 8.00-20.00
Pühapäeval 8.00-17.00
Hind 60 eur.
Kuna kohtade arv on piiratud, siis kiirematel võimalus osaleda. Teatada hiljemalt 15.04 
Täpsem info: Erika Leetmaa 5205981
teatrikülastaja:
postitatud: 08.04.2016 12:35 vasta viitega
8.04.2016 12:35:27 - wrote :
eelpoolmainitud teatri etendused on viimasel ajal kuidagi lahjaks jäänud. Eks lohistavad vana nime peal ja rahvas on lihtsalt ammendunud sellest stiilist ka...
anonüümne:
postitatud: 06.04.2016 22:16 vasta viitega
6.04.2016 22:16:38 - wrote :
Räägime, et kohalik kultuurielu peaks olema mitmekesine jne. Möödunud reedel rahvamajas oli Vana Baskini Teatri Südamesõprade etendusel ca 40 inimest ja seepärast pisut piinlik. Ilmselt ei kanna Tõsta ...
Nimi Vana Baskini Teater ütleb juba kõik.
Olen see õnnetu kes on korra selle teatri etendusele sattunud.
See näitab Tõstamaa rahva head maitset,kui selline teatritegemine rahvale korda ei lähe.
TR:
postitatud: 06.04.2016 18:41 vasta viitega
6.04.2016 18:41:25 - wrote :

Tunnustan kultuurijuhi püüet ka Tõstamaale teater tuua. Külastajana arvan, et ka etendus oli ok ning publikupool jäi selgelt alla. Usun, et oleks olnud küll sobilik endale koju kätte tulnud teatrikülastus lubada. Edasise osas vaevalt innustab napp publik korraldajaid korraldama ja teatreid tulema. Rahvas on rääkinud.

TR:
postitatud: 06.04.2016 18:24 vasta viitega
6.04.2016 18:24:00 - wrote :
Jüriöö jooks 22. aprill .
Siim:
postitatud: 05.04.2016 19:13 vasta viitega
5.04.2016 19:13:58 - wrote :

Mis kuupäeval seekord Jüriöö jooks toimub ? :)

sõna sekka:
postitatud: 05.04.2016 14:19 vasta viitega
5.04.2016 14:19:06 - wrote :
Miks piinlik? Ja inimesi ikka oli rohkem kui 40.Olen olnud Pärnu teatris, kus oli ehk 20 inimest saalis (etendus oli väga hea). Ka on Vana Baskini Teater pisut igava võitu. (seda ka nende varasemate s ...
Täiesti nõus Ennuga. Lisaks päris krõbe piletihind... Suveetendust mõisamajas külastatakse väga aktiivselt, sest need on huvitavad. Kinoõhtud on ka rahvarohked.  Kontserdid küll valikuliselt. Tõnis Mägi ilmselt toob saali üsna täis. 
Enn:
postitatud: 05.04.2016 10:00 vasta viitega
5.04.2016 10:00:09 - wrote :
Räägime, et kohalik kultuurielu peaks olema mitmekesine jne. Möödunud reedel rahvamajas oli Vana Baskini Teatri Südamesõprade etendusel ca 40 inimest ja seepärast pisut piinlik. Ilmselt ei kanna Tõsta ...
Miks piinlik? Ja inimesi ikka oli rohkem kui 40.
Olen olnud Pärnu teatris, kus oli ehk 20 inimest saalis (etendus oli väga hea).
Ka on Vana Baskini Teater pisut igava võitu. (seda ka nende varasemate siinsete etenduste põhjal).
Ei usu mina, et ka Tallinnas nende etendused on lõpuni väljamüüdud. Ikka tegija peaks ehk piinlikusa tundma, et ta on suutnud endale sellise renomee luua, et rahvas ei taha kohale tulla.
Mõtlesin väga pikalt kas ma ikka tahan seda näha. Ja ega erilisi emotsioone etenduselt ei saanud.
Ei peaks ehk kohaliku rahvast süüdistama. Ajad on lihtsalt sellised, et kõik saalid pole koguaeg täis.
Teater:
postitatud: 04.04.2016 18:39 vasta viitega
4.04.2016 18:39:46 - wrote :
Räägime, et kohalik kultuurielu peaks olema mitmekesine jne. Möödunud reedel rahvamajas oli Vana Baskini Teatri Südamesõprade etendusel ca 40 inimest ja seepärast pisut piinlik. Ilmselt ei kanna Tõstamaa külalisetenduste kohana publiku poolelt välja ja neid pole mõtet siin korraldada. Ikka kõik linna !
Sillametsa Talu teatab::
postitatud: 02.04.2016 08:17 vasta viitega
2.04.2016 8:17:50 - wrote :
Esimesed võõrasemad ja kannikesed õitsevad. 
Tulge ja viige nad oma kodu kaunistama!
tel 5280086
PS. Vaadake ka meie uuenenud kodulehte  http://sillametsa.eu 
anonüümne:
postitatud: 30.03.2016 19:02 vasta viitega
30.03.2016 19:02:30 - wrote :
Nils Niitra arvamusartikkel: Rõivase tõeline reform ajalehes Postimees http://arvamus.postimees.ee/3622979/nils-niitra-roivase-toeline-reform
M.M:
postitatud: 25.03.2016 18:03 vasta viitega
25.03.2016 18:03:55 - wrote :
KAS ON KA TÕSTAMAA KANDIS NIISUGUST INIMEST KES MOBIILIDEST MIDAGI JAGAB.REMONDIB
Helistage 56984555 ja lahendame probleemi.
anonüümne:
postitatud: 24.03.2016 23:26 vasta viitega
24.03.2016 23:26:24 - wrote :
miks see Pootsi pilt nii kõver.. kas maja lääpas..

anonüümne:
postitatud: 19.03.2016 21:17 vasta viitega
19.03.2016 21:17:22 - wrote :
Nils Niitra: Rõivase tõeline reformTaavi Rõivase valitsus tahab teha nüüd ühe tõelise reformi, aga võib vabalt ajalukku minna ühe meie kõige ebaõnnestunuma reformi läbi viinud valitsusjuhina. Pean sil ...
anonüümne:
postitatud: 13.03.2016 22:50 vasta viitega
13.03.2016 22:50:34 - wrote :
KAS ON KA TÕSTAMAA KANDIS NIISUGUST INIMEST KES MOBIILIDEST MIDAGI JAGAB.REMONDIB
lehekülg: 1   2   3   4   5   6   [7]   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   (leheküljel 50)
 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 44 96 180, reg. nr. 75013256, vald tostamaa.ee