Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
»VALITSEMINE
  Volikogu
  Osavallakeskus
  Õigusaktid
  Riigihanked
  Dokumendiregister
  Isikuandmete töötlemine
  Üldplaneering
  Teemaplaneering
  Detailplaneeringud
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Blanketid

Elukohateade (pdf fail)

Ruumi omaniku avaldus elukoha aadresside muutmiseks

Passi (reisidokumendi) ja ID-kaarti taotlemine Kodakondsus- ja Migratsiooniameti koduleheküljelt

Sünnitoetuse taotluse avaldus        
     


Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse taotlus        
Koolitoetuse taotluse avaldus seoses lapse Tõstamaa Keskkooli 1. klassi minemisega


Toimetuleku toetuse taotlemise avaldus, varade leht (rtf fail), perekonnaliikmete sissetulek (rtf fail)

Ühekordse sotsiaatoetuse taotlemise avaldus

Hooldaja määramise avaldus          

Erinevad sotsiaalteenuseid puudutavad blanketid Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt
 

Ehitusloa ja kasutusloa taotluse vormid Ehitisregistri kodulehelt.
Projekteerimistingimuste taotlus (rtf fail)
Kaeveloa taotlus (rtf fail)

Riigilõivu tasumine Tõstamaa Vallavalitsusele: 10902001675001 SEB Eesti Ühispank
Riigilõivu suurused on kehtestatud Riigilõivuseadusega

 

Detailplaneeringu algatamise avaldus    

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise ja konteineri tühjendussageduse muutmise taotlus (täita vaid põhjendatud vajadusel)

 

Erinevad blanketid internetis aadressil http://www.eesti.ee/est/blanketid?style=2 

 

Tõstamaa vallavalitsuse/volikogu tähtsamad õigusaktid.

 

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 44 96 180, reg. nr. 75013256, vald tostamaa.ee