Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
VALITSEMINE
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
»HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

HALDUSREFORM

Haldusreformi aluseks olevad seadused

Haldusreformi seadus

Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus

Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadusEttepanekud alustada läbibrääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ja vastused neile

Varbla valla ettepanek kaasata Tõstamaa vald Koonga, Varbla, Hanila ja Lihula valla ühinemisläbirääkimistesse 
Tõstamaa Vallavolikogu otsus

Koonga Vallavolikogu ettepanek 
Lihula Vallavolikogu otsus 
Varbla Vallavolikogu otsus
Tõstamaa Vallavolikogu otsus

Tõstamaa Vallavolikogu ettepanek Audru ja Varbla vallale alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks

Sauga Vallavolikogu ettepanek Are, Audru, Halinga, Paikuse, Tori, Tõstamaa vallavolikogudele ja Sindi linnavolikogule alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks
Tõstamaa Vallavolikogu otsus


Tõstamaa Vallavolikogu alustas läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse võimaliku muutmise üle Pärnu linna, Are, Audru, Halinga, Häädemeeste, Koonga, Paikuse, Sauga, Surju, Tahkuranna, Tootsi, Tori valla ning Sindi linnaga, selgitamaks välja Tõstamaa valla ühinemise otstarbekus

Pärnu Linnavolikogu ettepanek Are, Audru, Halinga, Häädemeeste, Koonga, Paikuse, Sauga, Surju, Tahkuranna, Tootsi, Tori ja Tõstamaa vallavolikogule ning Sindi linnavolikogule alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks
Tõstamaa Vallavolikogu otsus

Tõstamaa Vallavolikogu otsus ühinemislepingu avalikustamise kohta

Ühinemislepingu eelnõu 

Ühinemislepingu lisad:

Lisa 1 - Seletuskiri
Lisa 2 - Investeeringute kava 2017-2021 (21.08.16)
Lisa 3 - Kaart 1 : 50 000 (29.08.16)
Lisa 4 - Majandusaasta aruanded (2015) Are vald,  Audru vald,  Paikuse vald,  Pärnu linn,  Sauga vald,  Tori vald ja Tõstamaa vald.  
Lisa 5 - Piirkondlike nõukodade moodustamise põhimõtted ja funktsioonid (15.08.16)
Lisa 6 - 2017. aasta investeerimislaenud (21.08.16)
Lisa 7 - Eelarvestrateegia (21.08.16) ja abitabel (15.08.16)
Lisa 8 - Ettevalmistusperioodi tegevus- ja ajakava (15.08.16
Lisa 9 - Asutuste paiknemine uues omavalitsuses
 (30.08.16)

Are, Audru, Paikuse, Sauga ja Tõstamaavalla ning Pärnu linna ühinemise rahvaküsitlus 2.-4. ja 6.11.2016

Rahvaküsitlsue tulemuste protokoll
Rahvaküsitluste tulemuste kinnitamine

 

Tõstamaa Vallavolikogu otsus teha taotlus Riigikohtule tunnistada kehtetuks haldusreformi seadus
Kohtuotsus 
R
iigikohtunik Jaak Luige eriarvamus 
Riigikohtunik Indrek Koolmeistri eriarvamus
Riigikohtunik Jüri Põllu eriarvamus 

Vallavanem Toomas Rõhu 100 sõna
Tõstamaa Vallavolikogu otsus ühinemisest keeldumise kohta


Vabariigi Valitsuse ettepanek
Ühinemismääruse eelnõuseletuskirikaart 

Tõstamaa Vallavolikogu otsus ettepanekule, otsuse lisa 
 

Audru valla, Paikuse valla, Tõstamaa valla ja Pärnu linna ühinemine jõustus 1. novembril 2017. Loe pikemalt...
 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 44 96 180, reg. nr. 75013256, vald tostamaa.ee