Avaleht   Valla ajaleht   Lingid   Teabenõue   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
VALITSEMINE
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
»KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
TÖÖPAKKUMISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

KALMISTUD

Tõstamaa vallas on viis kalmistut, kõik kalmistud on vallavalitsuse valduses. Tõstamaa, Kastna ja Kõpu kalmistud on muinsuskaitse all.

Hauaplatsid on tasuta.

Kalmistuvahid
Tõstamaa kalmistu, kalmistuvaht Ellen Aava, tel 44 96 160, 5344 3458
Kastna kalmistu, kalmistuvaht Ellen Aava, tel 44 96 160, 5344 3458
Tõhela kalmistu, kalmistuvaht Helle Vene tel. 44 57 615
Seliste kalmistu, kalmistuvaht Aivar Rand tel.528 0086
Kõpu kalmistu, vallavalitsus, tel 4496180

Kalmistuvahtide tööülesanneteks on hauaplatside eraldamine, kalmistu korrashoid.

Kalmistute kasutamine
Hauaplatsi kasutaja on kohustatud hoidma hauaplatsi, hauaplatside vahed ja hauaplatsiga piirnevad teeosad heakorrastatuna ja puhtana. Korras tuleb hoida hauatähised ja rajatised.

Kalmistul on keelatud:

 • risustada, rikkuda ja rüüstata hauaplatse ning üldkasutatavat territooriumi, jalutada koeri ja teisi koduloomi;
 • omavoliliselt püstitada ja ümber teha hauarajatisi;
 • kasutada mootorsõidukit ilma kalmistuvahi loata;
 • laiendada omavoliliselt hauaplatse;
 • rikkuda oma tegevusega kalmistu rahu;
 • matta loomi;
 • panna maha prügi selleks mitte ettenähtud kohtadesse;
 • murda, lõigata, koorida või muul viisil kahjustada kalmistu taimestikku;
 • puude mahavõtmine ilma kalmistuvahi loata;
 • võtta kalmistult liiva ja mulda, lõigata mättaid;
 • teha lõkkeid.

Kalmistuga seotud tegevused ja kord on sätestatud Tõstamaa valla kalmistute eeskirjas.

 

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 44 96 180, reg. nr. 75013256, vald tostamaa.ee