Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
»VALITSEMINE
  Volikogu
  Osavallakeskus
  Õigusaktid
  Riigihanked
  Dokumendiregister
  Isikuandmete töötlemine
  Üldplaneering
  Teemaplaneering
  Detailplaneeringud
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

AMETIISIKUTE MAJANDUSLIKE HUVIDE DEKLARATSIOONID

Järgnevad majanduslike huvide deklaratsioonid esitasid ametiisikud «Korruptsioonivastase seaduse» § 14 lõike 5 alusel Tõstamaa Vallavolikogu poolt määratud komisjonile. Deklaratsioonid avaldatakse seaduse § 15 lõike 3 alusel seaduse lisana kinnitatud ametiisiku majanduslike huvide deklaratsiooni vormi järgi:

I. Üldandmed
1. Ees- ja perekonnanimi.
2. Isikukood. [Ei kuulu avaldamisele.]
3. Ametikoht.
4. Asutus (tööandja).
5. Ametipalga aste ja ametipalk. [Avaldatakse koos asutusest makstavate lisatasudega.]

II. Andmed vara kohta
6. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad, deklareeritakse ka pooleliolevad ehitused, ühis- ja kaasomandiks oleva vara puhul näidatakse ametiisiku osa selles): otstarve, asukoha maakond, vald, linn, kinnistuspiirkond, kinnistu number. [Asukoha aadressi ei näidata.]
7. Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid: sõiduki liik, mark, väljalaske aasta.
8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid: emitent, liik, kogus, nimiväärtus, koguväärtus.
9. Pangaarved (pank, arve liik ja nende arv).

III. Andmed varaliste kohustuste kohta
10. Võlgade ja käenduslepingute kohta (võlausaldaja ja võlasumma) pankadele ja teistele isikutele, kui võla suurus ületab kuue kuu ametipalga või 3500 eurot aastas, kui vastaval ametikohal ametipalka ei maksta;
11. Muude varaliste kohustuste kohta, kui võla või võimaliku võlanõude (liising, käendusleping, pant, hüpoteek, reaalkoormatis jms) suurus ületab kuue kuu ametipalga või 3500 eurot aastas, kui vastaval ametikohal ametipalka ei maksta;

IV. Andmed muude tulude kohta
12. Muud regulaarsed tulud (palk ja lisatasud põhitöökohal, kui ametiisikul puudub ametipalk, näidates nende suuruse; kompensatsioonid, sh nõukogudest saadavad hüvitised, nimetades nõukogu ja näidates hüvitise suuruse; intressid; pensionid; töövõtust ning teadus- ja õppetööst saadavad tasud; autoritasud; muud tulud või tuluallikad, näidates ära, mis liiki tuludega on tegemist). [Tulu suurust ei näidata.]

V. Andmed maksustatava tulu ja dividenditulu kohta
[Ei kuulu avaldamisele.]

VI. Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta
[Ei kuulu avaldamisele.]

Deklaratsiooni järel sulgudes on näidatud deklaratsiooni täitmise kuupäev.

Lisatud abieluvaralepingud ei kuulu avalikustamisele.

 

Vallavolikogu liikmed

1. Andres Laur 3. Volikogu liige. 4. Tõstamaa vald 5. Puudub 6. Maatulundusmaa  Pärnu maakonnas, Tõstamaa vallas, Tõhela külas kinnistu nr 1622606 7.  Sõiduauto WW ( 1994) 8. Ei ole. 9. SEB, arvelduskonto. 10.  Ei ole 11.  Ei ole 12. ettevõttlusest saadav tulu ja volikogu liikme hüvitis. (30.04.2013)

2. Madis Martson 3. Volikogu liige 4. Tõstamaa vald 5. puudub 6. Maatulundusmaa Pärnumaa, Tõstamaa vald kinnistu nr 3065306, nr 245806, nr 1541106, nr 4217606. 7. Sõiduauto Audi (1988) 8. Ei ole 9. SEB arveldusarve, Swedbank arveldusarve 10. Ei ole 11. Ei ole 12. tulu ettevõtlusest ja volikogu liikme hüvitis. (30.04.2013)

3. Maido Kaja 3. Volikogu liige 4. Tõstamaa vald 5. Puudub 6. Maatulundusmaa Pärnu maakonnas, Tõstamaa vallas kinnistu nr 764806 7. Sõiduauto Citroen (2007); sõiduauto Toyota Hilux (2006) kalapaat Lappaja (1989) kalapaat Lappaja (1991) sõudepaat Huvilaev (2001) kalapaat Kakuaam (1994) 8. Swedbank pensionifond koguväärtus 471,52 EUR; kohustuslik pensionifond 9. Swedbank erakliendi arvelduskonto, Swedbank ärikliendi arvelduskonto, Swedbank kogumispensionikonto 10. Ei ole 11. Ei ole 12. Tulu ettevõtlusest, volikogu liikme hüvitis. (01.04.2013)

4. Rando Rand 3. Volikogu liige 4. Tõstamaa vald 5. Puudub 6. 25% elamumaa 75% tootmismaa Pärnu maakonnas, Tõstamaa vallas kinnistu nr 3617306 7. Sõiduauto MZMA (1952) SMART 2006 8. Ei ole 9. Sampopank arvelduskonto, Swedbank arvelduskonto. 10. Sampopank (Danske Pank) 21 517 EUR 11.Ei ole 12.Töötasu AS Wendre, volikogu liikme hüvitis (25.04.2013)

5. Rita Algpeus 3. Volikogu liige 4. Tõstamaa vald 5. Puudub 6. Elamumaa Pärnumaal, Tõstamaa vallas kinnistu nr 337406, korteriomand Pärnu linnas kinnistu 1057505, 7. Sõiduauto Toyota Avensis (2001), sõiduauto Ford Fusion (2008) 8. Ei ole 9. Swedbank arvelduskonto, Kreediidipank arvelduskonto 10. Ei ole 11. Ei ole 12. SA Pärnu Haigla ja TRK Estonia töötasu, volikogu liikme hüvitis. (29.04.2013)

6. Tõnu Salu 3. Volikogu liige 4. Tõstamaa vald 5. Puudub 6. Elamumaa Pärnu maakond, Tõstamaa vald Tõhela küla 1982306; Maatulundusmaa Pärnu maakond, Tõstamaa vald Tõhela küla 3992506 7. Sõiduauto Isuzu Trooper (1984); sõiduauto  Seat Cordoba (1998). 8. SEB Progressiivne Pensionifond; Nordea 5040., SEB kasvufond 9. SEB arvelduskonto, Nordea arvelduskonto 10. Ei ole 11. Ei ole 12. Agriculture AS juhatuse liikme tasu, volikogu liikme hüvitis. (29.04.2013)

7. Janek Tuulmees 3. Volikogu liige 4. Tõstamaa vald 5. Puudub 6. Elamumaa Pärnu maakonnas, Tõstamaa vallas kinnistu 2462706 7. Sõiduauto Volvo 940 (1992) 8. OÜ Tekamer osakud, Swedbank Pensioniosak 9. Swedbank arveldusarve 10. Kodulaen 9 621.10 EUR. 11. Sõiduauto VOLVO XC 90 liising 15 000 EUR 12. OÜ Tekamer töötasu volikogu liikme hüvitis (25.04.2013)

8. Eduard Vilbre 3. Volikogu liige 4. Tõstamaa vald 5. Puudub 6. Maatulundusmaa Pärnu maakonnas, Tõstamaa vallas kinnistud 2031906, 2031306, 2032006, 2032206, Väikeelamumaa Pärnu linnas 99005 7. Sõiduauto Suzuki JMNY (2004) 8. SEB pensionifondi osak 4 128 9. Swedbank arvelduskonto, hoiuarve 10. Ei ole 11. Ei ole 12. Volikogu liikme hüvitis ja pension. (19.04.2013)

 

Vallavalitsuse liikmed

1. Anu Peterson 3. Vallavalitsuse liige 4. Tõstamaa Vallavalitsus 5. Ametipalk 923,52 EUR 6. Maatulundusmaa Pärnu maakond Varbla vald kinnistud nr 2835806 ja 180306 7. Sõiduauto Audi A4 (2007) Audi A4 (1994) 8. SEB Pensionifondi osak 5780,191 nimiväärtus 0,95964 koguväärtus 5546,909. Swedbank arveldusarve, hoiuarve , krediidiarve; SEB arveldusarve 10. Ei ole 11. Ei ole 12. SA Kihnu Väina Merepark juhatuse liikme tasu. (24.04.2013)

2. Helle Vahemäe 3. Vallavalitsuse liige 4. Tõstamaa Vallavalitsus 5. Ametipalk 733.39 EUR 6. Elamumaa Pärnumaal Tõstamaa vallas kinnistu 547106 (abikaasade ühisomand) 7. sõiduauto Volvo V70 (2001) abikaasade ühisomand 8. Ei ole 9. Swedbank arvelduskonto, Swedbank hoiukonto 10. Ei ole 11. Swedbank autoliising 5 900 EUR. 12. Pension. (12.04.2013)

3. Karin Randmäe 3. Vallavalitsuse liige 4. Tõstamaa Vallavalitsus 5. Ametipalk 896.36 EUR 6. Ei ole 7. Ei ole 8. Ei ole 9. SEB arvelduskonto, Swedbank arvelduskonto 10. Ei ole 11. AS SEB Liising rendileping Ford Focus ; SEB pank riikliku õppelaenu käendus 12. Ei ole. (01.04.2013)

28.05.2013

 

AMETIISIKUTE MAJANDUSLIKE HUVIDE DEKLARATSIOONID ALATES 2014. AASTAST.

6. juunil 2012 vastu võetud korruptsioonivastane seadus jõustus 1. aprillil 2013. Tulenevalt seadusest muutus ka ametnike huvide deklareerimise kord. Kui varem esitasid deklaratsiooni esitamise kohustust omavad ametnik majanduslike huvide deklaratsioonid (MHD) kirjalikult volikogu poolt moodustatud komisjonile, siis alates 2014. aastast esitab deklarant deklaratsiooni huvide deklaratsiooni registrile.  Deklaratsioon esitatakse nelja kuu jooksul ametisse astumisest või deklaratsiooni esitamise kohustuse tekkimisest arvates ning edaspidi iga aasta 31. maiks. Huvide deklaratsioonide registri vastutav töötleja on Justiitsministeerium ja volitatud töötleja on Maksu- ja Tolliamet. Juurdepääs registrisse toimub Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonna „e-maksuamet/e-toll kaudu. Huvide deklaratsioonide registril on põhimäärus. Deklaratsiooni andmed on avalikud. Põhimääruse § 16 lõige 3 sätestab, et igaüks võib avaliku kasutajana e-maksuameti kaudu tasuta tutvuda deklarandi ja deklaratsiooni avalike andmetega, identifitseerides ennast nõuetekohaselt (ID-kaardiga). Deklaratsioone on avalikul kasutajal võimalik otsida deklaratsiooni esitamise aasta, deklarandi nime ja tööandja järgi.

Valmis voldik „Kuidas vältida huvide konflikti kohalikus omavalitsuses"

Justiitsministeeriumil koostöös Politsei- ja Piirivalveameti, Rahandusministeeriumi, Riigikontrolli ja Tartu Linnavalitsusega on valminud voldik "Kuidas vältida huvide konflikti kohalikus omavalitsuses?"

Voldiku koostamise eesmärgiks on ennetada ja lahendada huvide konflikti olukordi ning see on mõeldud kasutamiseks eelkõige kohalikele omavalitsustele ja volikogudele.

Voldikust leiab lühikese teoreetilise sissejuhatuse ning kirjelduse 13 korruptsiooniohtliku juhtumi kohta, millega Eesti omavalitsused on kokku puutunud. Kõigile olukordadele järgneb ekspertide hinnang koos põhjenduse ning lahenduse võimalusega.

Elektrooniliselt asub huvide konflikti vältimise voldik veebilehel www.korruptsioon.ee, kust on võimalik leida ka lisainfot huvide konflikti ja korruptsiooni puudutavate teemade kohta.

Otsetee voldikuni leiad siit: http://www.korruptsioon.ee/et/huvide-konflikt/kasiraamat-volikogudele.

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 44 96 180, reg. nr. 75013256, vald tostamaa.ee