Avaleht-uudised   Külalisteraamat   Valla ajaleht   Lingid   Teabenõue   Kontakt           


ÜLDINFO
VALLA KAART
VALD TUNNUSTAB
KÜLAD
»VALITSEMINE
  Volikogu
  Vallavalitsus
  Deklaratsioonid
  Blanketid
  Õigusaktid
  Riigihanked
  Dokumendiregister
  Isikuandmete töötlemine
  Üldplaneering
  Teemaplaneering
  Detailplaneeringud
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
TÖÖPAKKUMISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM

Riigihanked

Hetkel toimuv hange:

Lihthange "Laenu võtmine investeerimistegevuseks", viitenumber 180555
Hanke link https://riigihanked.riik.ee/register/hange/180555 

 

Toimunud hanked:

2016

 • Lihthange "Lumetõrje teostamine Tõstamaa valla kohalikel teedel ja tänavatel 2016 - 2017", viitenumber 180043 - täitmisel
 • Lihthange "Tõstamaa Keskkooli katlamajale puidugraanulite ehk pelletite ostmine", viitenumber 178265 - täitmisel
 • Lihthange "Kohalikele bussiliinidele vedaja leidmine", viitenumber 177397 - täitmisel

2015

 • Lihthange "Lumetõrje teostamine Tõstamaa valla kohalikel teedel ja tänavatel 2015 - 2016", viitenumber 169697 - teostatud
 • Lihthange "Tõstamaa Keskkooli katlamajale puidugraanulite ehk pelletite ostmine", viitenumber 166249 - teostatud
 • Lihthange "Tõstamaa valla tänavate pindamine", viitenumber 164515 - teostatud
 • Avatud hankemenetlus "Kohalikele bussiliinidele vedaja leidmine", viitenumber 163071 - teostatud

2014

 • Lihthange "Kohalikele bussiliinidele vedaja leidmine" viitenumber 154966 - teostatud

2013

 • Lihthange “Lumetõrje teostamine Tõstamaa valla kohalikel teedel ja tänavatel 2014 - 2015”, viitenumber 148257 - teostatud
 • Lihthange "Elektrienergia ostmine Tõstamaa vallale 2013" viitenumber 139955 - teostatud
 • Lihthange "Laenu võtmine investeerimistegevuseks" viitenumber 143961 - täitmisel


2012

 • Lihthange "Väiketraktori (ATV) ja lisavarustuse ost" viitenumber 135209 - teostatud
 • Lihthange "Laenu võtmine investeerimistegevuseks" viitenumber 135635 - täitmisel

2011

 • Lihthange "Tõstamaa rahvamaja väikese saali ja tegevusruumide renoveerimine" viitenumber 126517 - teostatud
 • Avatud hankemenetlus "Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Tõstamaa, Varbla, Audru, Lavassaare ja Koonga vallas" viitenumber 128965 - täitmisel

2010

 • Lihtmenetlusega riigihange "Ehitustööd Tõstamaa aleviku joogivee kvaliteedi parandamiseks" - teostatud
 • Lihtmenetlusega riigihange "Tõstamaa noortekeskuse ehitustööd" - teostatud

2009

 • Ehitustööde kontsessiooni andmine, viitenumber 111292 - lõpetatud
2008
 • Hõljuklaeva ostmine, viitenumber 104731 - teostatud
 • Tõstamaa lasteaia II rühmaruumi remonttööd, viitenumber 106580 - teostatud
 • Tõstamaa spordihoone projekteerimine, viitenumber 108988 - teostatud
 • Sõiduki liisimine, viitenumber 109008 - täitmisel

2007

 • Tõstamaa hooldekodu juurdeehituse projekteerimine, viitenumber 034240 - teostatud
 • Tõstamaa aleviku kanalisatsiooni ja vesivarustuse laiendamine, viitenumber 034662 - teostatud
 • Sõiduki liisimine, viitenumber 037293 - teostatud
 • Tõstamaa lasteia ühe rühma ning pesu- ja triikimisruumi remonditööd, viitenumber 100608- teostatud
 • Mootorlaeva ostmine, viitenumber 103052- teostatud
2006
 • Manija saare rannaniitude hooldamiseks vajaliku traktori ost, viitenumber 024488 - teostatud

2005
 • Manija liinipaadi remont, viitenumber 019023 - teostatud

2003
 • Tõstamaa keskkooli peahoone (mõisa) remonditööd, viitenumber 008139 - teostatud 

2002
 • Tõstamaa kooli internaadi rekonstrueerimine, viitenumber 005585  - teostatud
 • Tõstamaa aleviku katlamaja rekonstrueerimine, viitenumber 005686  - teostatud

 

 

 

 

Riigihanked on avaldatatud Riikliku Riigihangete Registri koduleheküljel.

 

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 44 96 180, reg. nr. 75013256, vald tostamaa.ee