Avaleht   Valla ajaleht   Lingid   Teabenõue   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
VALITSEMINE
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
»SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
TÖÖPAKKUMISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

SUFE OÜ

Ärinimi: SuFe OÜ
Aadress: Nooruse 1-1, Tõstamaa ,88101
Telefon: 44 96036,
E-post: sufe@tostamaa.ee; sufe hot.ee

OÜ SuFe on loodud 22.09.1997. aastal
ning on munitsipaalettevõtte
VASSA õigusjärglane.
OÜ SuFe omanikuks on
100 % Tõstamaa Vallavalitsus.
Osakapitali suurus 5432,50 EUR.
Juhatuse liige (juhataja) Enn Martson

 

              

Tegevusalad:
1. Soojusenergia tootmine
2. Veepumbajaamade, veepuhastusjaamade, veetrassid korrashoid, ehitus, remont
3. Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse osutamine
4. Elamufondi korrashoid, ehitus remont
5. Heakorratööde teostamine
6. Prügimajanduslike teenuste vahendamine
7. Kinnisvara haldamine

SuFe on Tõstamaa valla  veeettevõte. Eesmärgiks oma klientide elu- ja majandustegevuse tagamiseks vajalike soojusenergia, vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamine keskkonnasäästlikult ja optimaalse hinnaga.

OÜ SuFe põhiturg on Tõstamaa vald ning klientideks on Tõstamaa vallas alaliselt soojusenergiat, vee- ja kanalisatsiooniteenuseid vajavad füüsilised ning juriidilised isikud. OÜ SuFe on ainus üldkasutatavate vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutaja Tõstamaa vallas.

Hinnad:
Soojusenergia hind 48,81 €/Mwh+km
Vesi: 1, 35 €/m³+km
Heitvesi:1,45 €/m³+km
 

Olulist:

Veemõõdusõlme ehitamise ja veearvestite paigaldamise eeskiri 
Tõstamaa valla soojamajanduse arengukava          
Tõstamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri  
Tõstamaa valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamise kava, joonised: Tõstamaa1, Tõstamaa2, Seliste, Pootsi, Tõhela       

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 44 96 180, reg. nr. 75013256, vald tostamaa.ee