Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
VALITSEMINE
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
»JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

JÄÄTMED

Tõstamaa jäätmepunkt

Jäätmepunkti kontaktisik on Kalev Martson, telefon 5223024 ja Anderson Jaanus 56504250
Hoiame koduvalla puhtana!
Vastuvõtuhinnaks on 10 eurot/m3 ning maksimaalselt võetakse vastu 1 m3 prügi.

Alates 20. oktoober 2018 on jäätmepunkt talveajal st jäätmete vastuvõtt toimub ainult ettetellimisel!

 
Taaskasutatavad ja ohtlikud jäätmed
Alates 2008. aastast ei võta ükski prügila vastu sortimata jäätmeid – jäätmed tuleb eelnevalt sortida. See tähendab, et eraldi tuleb koguda jäätmed, mida on võimalik keskkonnahoidlikul moel taaskasutada:

* Vanapaber;
* Pakendijäätmed;
* Ohtlikud jäätmed ja probleemtooted;
* Biolagunevad aia- ja pargijäätmed.

NB! Kõiki eelpoolnimetatud jäätmeid saab sorteeritult panna/ära anda kas üldkasutatavatesse paberi ja pakendijäätmete konteineritesse või Tõstamaa jäätmepunkti.
Loe täpsemalt - mida eraldi panna ja kuhu mida panna. 
 

* Vanapaberi ja pakendite sorteerimisjuhend

Ülejäänud jäätmed, mida ei ole võimalik lahti sorteerida, loetakse sorteeritud olmejäätmeteks.

Korraldatud olmejäätmevedu

 

Tõstamaa, Varbla, Audru, Lavassaare ja Koonga Vallavalitsuste poolt korraldatud avalikul konkursil, jäätmeveo ainuõiguse andmiseks nendes valdades, osutus kõige soodsama hinna pakkujaks Ragn-Sells AS. Sellest tulenevalt teostab alates 16.04.2012– 15.04.2017 olmejäätmete vedu eelpool nimetatud valdades asuvatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, üksnes Ragn-Sells AS. Eelnevalt sõlmitud jäätmeveolepingud olmejäätmete käitlemiseks teiste jäätmekäitlejatega kaotavad kehtivuse.
Lepingute sõlmimiseks saadetakse jäätmeveoregistris olevatele isikutele leping koju, mille ta saab allkirjastatult Ragn-Sells AS-ile tagasi saata.

 

Hinnakiri

Soovite uut konteinerit
Soovite uut konteinerit või muud infot seoses korraldatud jäätmeveoga , siis helistage 15155 või saatke e-mail info ragnsells.ee või võtke ühendust vallavalitsusega e-maili teel alo tostamaa või helistage 4496180.

Jäätmeveost vabastus
Vabastuse taotlemiseks saatke aadressile vald tostamaa.ee jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse. Küsimuste korral pöörduge arendus- ja keskkonnanõuniku poole e-mail alo tostamaa , telefon 4496180.

 - Taotluse vorm    

 

Tõstamaa vald kuulutas 21.02.2017-17.04.2017 välja Tõstamaa, Varbla, Audru, Koonga, Lihula ja Hanila piirkonnas korraldatud jäätmeveo vedaja leidmiseks hanke. Vedajale antakse toodud piirkonnas teenuse osutamiseks õigus viieks aastaks ja see lõppeb 31.08.2022.


Hankes osales kaks pakkujat: AS Eesti Keskkonnateenused ja AS Ragn-Sells. Madalaima hinnaga pakkujaks osutus Ragn-Sells kesTõstamaal, Varblas, Audrus ja Koongas ka tänaseni korraldatud jäätmeveo teenust osutas.

Tõstamaa, Varbla, Audru ja Koonga piirkonnas kaasneb hankega tarbijale tagasihoidlik  hinnatõus. Tagasihoidlikuks võib hinnatõusu nimetada seetõttu kuna üldine hinnatõus on olnud tegelikult suurem. Toimus ju eelmine hange 2011 aastal. Kõige levinuma suurusega konteinerite tühjendus hakkab 140l konteineri puhul senise 2,75 € asemel maksma 3,09 ehk 34 senti rohkem ja 240l konteineri senise 3,15€ asemel 3,55 ehk 40 senti rohkem. Lihulas ja Hanilas toob hange tarbijale seevastu kaasa enamasti 13-20% madalama hinna. Suuremate konteinerite puhul väheneb hind isegi veelgi rohkem. Tõuseb vaid 370l konteineri hind 6%.

Uued hinnad hakkavad Tõstamaal, Varblas, Audrus ja Koongas kehtima 01.09.2017. Lihulas ja Hanilas hakkavad uued hinnad kehtima 01.06.2018

 

Konteineri hindade muutus on toodud allolevas tabelis:

 konteineri maht m3

Uus hind €

Audru, Tõstamaa, Koonga ja Varbla alates 01.09.2017

Lihula ja Hanila

alates  01.06.2018

 Audru, Tõstamaa, Koonga ja Varbla

 Lihula ja Hanila

kehtiv jäätmeveo hind

Muutus %

kehtiv jäätmeveo hind

muutus %

*0,03

-

-

-

1,20 €

*

0,08

2,09 €

1,85 €

+ 13 %

2,52 €

- 17 %

0,14

3,09 €

2,75 €

+ 12 %

3,84 €

- 20 %

0,24

3,55 €

3,15 €

+ 13 %

4,44 €

- 20 %

0,37

4,76 €

4,23 €

+ 13 %

4,50 €

+ 6 %

0,6

5,93 €

5,27 €

+ 13 %

7,20 €

- 18 %

0,8

6,72 €

5,97 €

+ 13 %

7,80 €

- 14 %

*1,1

0,00 €

0,00 €

-

13,20 €

*

1,5

9,45 €

8,40 €

+ 13 %

15,00 €

- 37 %

2,5

14,66 €

13,02 €

+ 13 %

30,00 €

- 51 %

4,5

25,59 €

22,74 €

+ 13 %

36,00 €

- 29 %

 

Alo Tomson, Tõstamaa arendus- ja keskkonnanõunik, alo @ tostamaa.ee

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 44 96 180, reg. nr. 75013256, vald tostamaa.ee