Avaleht-uudised   Külalisteraamat   Valla ajaleht   Lingid   Teabenõue   Kontakt           


ÜLDINFO
VALLA KAART
VALD TUNNUSTAB
KÜLAD
VALITSEMINE
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
»JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
TÖÖPAKKUMISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM

JÄÄTMED

Tõstamaa jäätmepunkt

Jäätmepunkti kontaktisik on Kalev Martson, telefon 5223024.
Hoiame koduvalla puhtana!
Vastuvõtuhinnaks on 10 eurot/m3 ning maksimaalselt võetakse vastu 1 m3 prügi.

 
Taaskasutatavad ja ohtlikud jäätmed
Alates 2008. aastast ei võta ükski prügila vastu sortimata jäätmeid – jäätmed tuleb eelnevalt sortida. See tähendab, et eraldi tuleb koguda jäätmed, mida on võimalik keskkonnahoidlikul moel taaskasutada:

* Vanapaber;
* Pakendijäätmed;
* Ohtlikud jäätmed ja probleemtooted;
* Biolagunevad aia- ja pargijäätmed.

NB! Kõiki eelpoolnimetatud jäätmeid saab sorteeritult panna/ära anda kas üldkasutatavatesse paberi ja pakendijäätmete konteineritesse või Tõstamaa jäätmepunkti.
Loe täpsemalt - mida eraldi panna ja kuhu mida panna. 
 

* Vanapaberi ja pakendite sorteerimisjuhend

Ülejäänud jäätmed, mida ei ole võimalik lahti sorteerida, loetakse sorteeritud olmejäätmeteks.

Korraldatud olmejäätmevedu

 

Tõstamaa, Varbla, Audru, Lavassaare ja Koonga Vallavalitsuste poolt korraldatud avalikul konkursil, jäätmeveo ainuõiguse andmiseks nendes valdades, osutus kõige soodsama hinna pakkujaks Ragn-Sells AS. Sellest tulenevalt teostab alates 16.04.2012– 15.04.2017 olmejäätmete vedu eelpool nimetatud valdades asuvatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, üksnes Ragn-Sells AS. Eelnevalt sõlmitud jäätmeveolepingud olmejäätmete käitlemiseks teiste jäätmekäitlejatega kaotavad kehtivuse.
Lepingute sõlmimiseks saadetakse jäätmeveoregistris olevatele isikutele leping koju, mille ta saab allkirjastatult Ragn-Sells AS-ile tagasi saata.

 

Hinnakiri

Soovite uut konteinerit
Soovite uut konteinerit või muud infot seoses korraldatud jäätmeveoga , siis helistage 15155 või saatke e-mail info ragnsells.ee või võtke ühendust vallavalitsusega e-maili teel alo tostamaa või helistage 4496180.

Jäätmeveost vabastus
Vabastuse taotlemiseks saatke aadressile vald tostamaa.ee jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse. Küsimuste korral pöörduge arendus- ja keskkonnanõuniku poole e-mail alo tostamaa , telefon 4496180.

 - Taotluse vorm    

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 44 96 180, reg. nr. 75013256, vald tostamaa.ee