Avaleht   Valla ajaleht   Lingid   Teabenõue   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
»VALITSEMINE
  Volikogu
  Osavallakeskus
  Deklaratsioonid
  Blanketid
  Õigusaktid
  Riigihanked
  Dokumendiregister
  Isikuandmete töötlemine
  Üldplaneering
  Teemaplaneering
  Detailplaneeringud
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
TÖÖPAKKUMISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Volikogu

Tõstamaa vallavolikogu istungite päevakorrad 20062007, 2008, 20092010, 2011, 2012, 2013, 2014. 2015., 2016., 2017.  aastal.

Volikogu protokollid ja otsused on dokumendiregistris (vali vasakult menüüst DOKUMENDID ja siis volikogu

Volikogu määrused on avaldatud Riigi Teatajas

 

Pärnu linnavolikogu valimised toimusid 15. oktoobril 2017. Volikogu on 39-liikmeline. Pärnu linnavolikogu 1. koosseisu volitused algasid 1. novembril 2017

Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse linna hääleõiguslike elanike poolt neljaks aastaks.

Pärnu linnavolikogu kohta informatsioon Pärnu linna veebilehel....

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 44 96 180, reg. nr. 75013256, vald tostamaa.ee