Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
»VALITSEMINE
  Volikogu
  Osavallakeskus
  Õigusaktid
  Riigihanked
  Dokumendiregister
  Isikuandmete töötlemine
  Üldplaneering
  Teemaplaneering
  Detailplaneeringud
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Volikogu

Pärnu linnavolikogu valimised toimusid 15. oktoobril 2017. Volikogu on 39-liikmeline. Pärnu linnavolikogu 1. koosseisu volitused algasid 1. novembril 2017

Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse linna hääleõiguslike elanike poolt neljaks aastaks.

Pärnu linnavolikogu kohta informatsioon Pärnu linna veebilehel....

Osavallakogu

» Osavalla elanike esinduskoguks on osavallakogu
» Osavallakogu otsustab osavalla territooriumi puudutavaid küsimusi,  mis talle on õigusaktidega pandud.
» Kogul on õigus avaldada arvamusi ja teha ettepanekuid kõigis osavalla territooriumil linna toimimist või kohalikku elukorraldust puudutavates küsimustes.

» Osavallakogu koosseisu ja asendusliikmetd kinnitab linnavalitsuse poolt moodustatud osavallakogu valimiskomisjon
» Osavallakogusse kuuluvad osavalla territooriumilt volikogusse valitud isikud. Ülejäänud kohad, vastavalt osavallakogu suurusele, jagatakse volikogusse kandideerinud isikute vahel 
» Osavallakogu tööd korraldab ja jubib osavallakogu esimees
» Osavallakogu töövorm on koosolek, mille kutsub kokku osavallakogu esimees
» Osavallakogu volitused lõppevad samal ajal volikogu volituste lõppemisega

Tõstamaa osavallakogusse kuulub 7 liiget.
Esimees Toomas Rõhu, aseesimees Madis Veskimägi. Liikmed: Tõnu Salu, Mark Soosaar, Karoliine Kask, Anu Randmaa, Mati Lehola.
 

 

Tõstamaa vallavolikogu istungite päevakorrad 20062007, 2008, 20092010, 2011, 2012, 2013, 2014. 2015., 2016., 2017.  aastal.

Volikogu protokollid ja otsused on dokumendiregistris (vali vasakult menüüst DOKUMENDID ja siis volikogu

Volikogu määrused on avaldatud Riigi Teatajas

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161