Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
»KÜLAD
VALITSEMINE
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Külad

Osavalla territooriumil asub Tõstamaa alevik ja 19 küla, sh asustatud saar Manilaid. Tõstamaa osavallas elab 2017. aasta 1. jaanuari seisuga 1310 inimest. 

Osavalla suurim keskus ja ainuke tiheasustusala on Tõstamaa alevik, mis on üks Pärnu maakonna kolmanda astme keskustest.
Lisaks Tõstamaale on osavallas ajalooliselt välja kujunenud piirkonnad Kõpu - Pootsi, Seliste, Kastna ja Tõhela. Küladele on külarahvas valinud külavanemad.

Osavallas tegutseb mitmeid külaseltse - Tõhela,  Kastna, Seliste ja Kavaru (vt külaseltside kontaktandmeid...).

Osavalla elanikud, ettevõtjad, asustused on aktiivsed, ametlikult lisaks külaseltsidele tegutsevad kolm kogudust, neli sihtasutust  ning ka teisi erinevatel eesmärkidel loodud arenduskeskuseid ja seltse.

Lisaks on osavalla elanikud aktiivsed mitmete ülemaakonnaliste mittetulundusühingute, sihtasutuste tegevuses (MTÜ Pärnumaa Kodukant, MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu, SA Kihnu Kultuuriruum).

 
Tõstamaa piirkonna külad    
Tõstamaa alevik   488
Värati   25
Lõuka   46
Ermistu   60
Tõlli   44
Kastna piirkonna külad    
Kastna   48
Rammuka   22
Ranniku   27
Seliste piirkonna külad    
Seliste     143
Päraküla   8
Pootsi piirkonna külad    
Pootsi      64
Peerni   24
Lao    31
Kõpu   10
Kavaru   46
Manija   53
Tõhela piirkonna külad    
Tõhela     40
Männikuste   85
Kiraste   16
Alu   18
kindla aadressita   12
Elanike arv Tõstamaa piirkonnas             1310

01.01.2017 oli valla elanike arv 1310
01.01.2016 oli valla elanike arv 1334
01.01.2015 oli valla elanike arv 1358
01.01.2014 oli valla elanike arv 1387
01.01.2013 oli valla elanike arv 1400.
01.01.2012 oli valla elanike arv 1452.

        

 

 

 

Proovi oma teadmisi Tõstamaa osavalla 10 asustatud punkti äraarvamisega:
http://pildid.tostamaa.ee/doc/opituba/tostamaa.swf
Juhis
: sikuta hiirekursoriga asula nimi õigesse ristkülikusse
Mängu valmistas Toomas Mitt. Mäng näeb välja selline:

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 44 96 180, reg. nr. 75013256, vald tostamaa.ee