Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
VALITSEMINE
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
»SOTSIAALHOOLE
  Hooldekodu
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

SA Tõstamaa Hooldekodu

Tõstamaa maja                                                                    Pootsi maja
Reg.kood 90004987
Varbla mnt 50, Tõstamaa alevik                                           Pootsi küla, Külakeskuse maja
88101 Pärnumaa                                                                  88115 Pärnumaa

Juhataja: Enda Väli
Tel: 449 6121                                                                         Tel: 447 4720
e-mail: enda@tostamaa.ee

Tõstamaa Hooldekodu on Sihtasutus ning tegutsemiskoht Pärnu maakonnas: Tõstamaa maja asub 50 km kaugusel Pärnu kesklinnast (asukohaga Tõstamaa alevik) ja Pootsi maja 40 km kaugusel Pärnu kesklinnast (asukohaga Pootsi küla, endine koolimaja).

Vaikse ja rahuliku ümbrusega, osaliselt renoveeritud hooldekodu majad osutavad ööpäevaringset hooldusteenust kokku kuni 50 inimesele. Teenus on eelkõige suunatud Tõstamaa piirkonna eakatele ja puudega isikutele, kes ei ole võimelised toime tulema iseseisvalt oma kodus ja vajavad ööpäevaringset hooldusteenust ning järelvalvet. Vabade kohtade olemasolu korral pakume teenust ka teistele väljastpool piirkonda elavatele eakatele.

Pakume koduseid ja turvalisi elamistingimusi, ööpäevaringset hooldusteenust ning kindlustame elanike auväärse kohtlemise. Nii Tõstamaa kui Pootsi majas töötab 7 inimest. Anname endast parima, et tagada hooldekodu eakatele inimväärne vanaduspõli vajalike teenustega.

Hoolduskoha maksumus on alates 01.04.2019 tavahooldatavale 610 eurot kuus ja hooldatavatele, kes tarvitavad mähkmeid ja muid hooldus-ning abivahendeid on kohatasu 670 eurot kuus.

Klientide ravimid, hooldus- ja abivahendid tellitakse hooldekodu poolt.

Kõik eakad, kes ei tule kodus enam üksi toime, on meile oodatud!

 Teenused hoolekodu klientidele

Tutvu hooldekodu puudutavate kordadega:
SA Tõstamaa Hooldekodu põhikiri       
Tõstamaa hooldekodus hooldusteenuse osutamise kord         
Tõstamaa hooldekodu kodukord hoolealustele            
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord     

SA Tõstamaa Hooldekodu Nõukogu otsus kohatasu kehtestamise kohta:

Alates 01.04.2019 uued kohatatsud, SA Tõstamaa Hooldekodu nõukogu 19.02.2019 otsus nr 1

Alates 01.04.2018 kohatasud, SA Tõstamaa Hooldekodu Nõukogu 21.12.2017 otsus nr 4

SA Tõstamaa Hooldekodu Nõukogu
Tiiu Saar
Karin Randmäe
Anu Peterson

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161