Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
VALITSEMINE
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
»SOTSIAALHOOLE
  Hooldekodu
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Sotsiaalhoolekanne

Sotsiaalhoolekanne on sotsiaaltoetuste, -teenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi osutamise või määramisega seotud toimingute süsteem. See on individuaalne, konkreetsele vajadusele suunatud abi, mida finantseeritakse riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest.

Sotsiaalhoolekande ülesanneteks on:
- abi osutamine isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kergendamiseks;
- sotsiaalsete erivajadustega isikute turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

Sotsiaalhoolekande põhimõtted on:
- inimõiguste järgimine
- isiku vastutus enda ja oma pereliikmete toimetuleku eest
- abi andmise kohustus, kui isiku ja perekonna võimalused toimetulekuks ei ole piisavad
- isiku ja perekonna toimetuleku soodustamine.

Sotsiaalhoolekande alased toimingud Tõstamaa vallas:
- sotsiaalnõustamine
- toimetulekutoetus
- ühekordne sotsiaaltoetus
- eestkoste vormistamine
- hooldekodusse paigutamine
- erihooldekodusse paigutamine
- hooldajatoetuse ja hooldaja määramine
- laste suunamine lastekodusse
- alaealise perekonnas hooldamise lepingu sõlmimine
- ravikindlustuseta isikute raviteenuse korraldamine
- kodu- ja tugiisiku teenus
- laste hoolekanne
- psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekanne
- puuetega inimeste toetuse taotlemise vormistamine
- abi arstliku ekspertiisi taotluse vormistamisel
- abi pensioni dokumentide vormistamisel ja vahendamisel Pärnu Pensioniametisse
- sotsiaaleluruumi taotluse vormistamine
- pikaajalistele töötutele rehabilitatsiooni teenuse korraldamine

 

Sotsiaalhoolekande korraldamist reguleerivad seadused on (NB! vaata alati kõige uuemat redaktsiooni)
Sotsiaalhoolekande seadus     
                vt täpsemalt toimetulekutoetuse kohta...
Perekonnaseadus          
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus             
Lastekaitse seadus           

Sotsiaalteenused, mida Tõstamaa osavallas osutatakse:

- Lapsehoiuteenus
 - Tugiisikuteenus    
 - Sotsiaalnõustamine         
- Eluasemeteenus
- Ööpäevaringne hooldamine hoolekande asutuses

Valla õigusaktid:

                    
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord         
Sotsiaaltoetuse määra kehtestamine   
Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel                                                
                   

Taotluste blanketid:
Sünnitoetuse taotluse avaldus      
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse taotlus             
Koolitoetuse taotluse avaldus seoses lapse Tõstamaa Keskkooli 1. klassi minemisega
Ühekordse sotsiaatoetuse taotlemise avadus    
Hooldaja määramise avaldus                  
Toimetuleku toetuse taotlemise avaldus, varade leht , perekonnaliikmete sissetulek (rtf failid) 
 Peretoetus      

01.06.2013 algab avalduste vastuvõtmine vajaduspõhise peretoetuse maksmiseks.
Pikemalt loe sotsiaalministeeriumi veebileheltErinevad sotsiaalteenuseid puudutavad taotluste blanketid Sotsiaalkindlustusameti kodulehel

Kontakt:
Sotsiaalkonsultant Tiiu Saar
Vastuvõtt vallamajas E-R 8.00-17.00, lõuna 13.00-14.00
Telefon 44 96256
e-mail tiiu tostamaa.ee

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 44 96 180, reg. nr. 75013256, vald tostamaa.ee