Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
VALITSEMINE
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Teabenõue

Teabenõue

Avaliku teabe seaduse § 9 lg 1 kohaselt on teabevaldaja (sh Tõstamaa Vallavalitsus) kohustatud võimaldama juurdepääsu tema valduses olevale teabele seaduses sätestatud korras. Üks võimalus on seda teha vastates teabenõudele.

Avaliku teabe seaduse § 14 lg 1 kohaselt tuleb teabenõudes suuliselt või kirjalikult esitada järgmised andmed:
1) teabenõudja ees- ja perekonnanimi;
2) asutuse või juriidilise isiku nimel esitatava teabenõude puhul juriidilise isiku nimi või asutuse nimetus;
3) teabenõudja sideandmed (posti- või elektronpostiaadress või faksi- või telefoninumber), mille kaudu teabevaldaja saaks teabe väljastada või teabenõudjaga ühendust võtta;
4) taotletava teabe sisu või dokumendi liik, nimetus ja sisu või teabenõudjale teada olevad dokumendirekvisiidid;
5) taotletav teabenõude täitmise viis.

Suuline teabenõue tuleb esitada Tõstamaa vallamajas aadressil Sadama tee 2, Tõstamaa alevik või telefonil 44 96 180 ; 52 94 440.

Kirjalik teabenõue tuleb adresseerida postiaadressil Tõstamaa Vallavalitsus Sadama tee 2, Tõstamaa alevik, 88101 Pärnumaa.

E-posti teel tuleb teabenõue esitada aadressil vald tostamaa.ee.

Teabenõue täidetakse viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul.

Avaliku teabe seadus

Täiendav info ja küsimused: vallasekretär Eve Sahtel eve tostamaa.ee.


Teabenõude võid esitada elektrooniliselt eelneval vormil.

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 44 96 180, reg. nr. 75013256, vald tostamaa.ee